Liên kết website

Thống kê truy cập

Tổ chức bộ máy

Danh sách cán bộ, công chức xã

10/08/2018 00:00 632 lượt xem

 

STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Địa chỉ hòm thư công vụ
1 Sùng Mí Lử Bí thư Đảng ủy xã 0974223112
smlu.xsonvi@hagiang.gov,vn
2 Ma Văn Lương PBT TT Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã 01646145879
mvluong.xsonvi@hagiang.gov.vn
3 Tạ Diên Hoàn

PBT  Đảng ủy  xã ( Tăng cường )

0969833335
4 Lù Văn Lẻng Phó chủ tịch HĐND 0988683337
lvleng.xsonvi@hagiang.gov.vn
5 Thào Mí Sính Chủ tịch UBND  0868115823
tmsinh.xsonvi@hagiang.gov.vn
6 Hoàng Văn Chức Phó Chủ tịch UBND ( Kinh tế ) 0973781706
hvchuc.xsonvi@hagiang.gov.vn
7 Lầu Mí Chả Phó Chủ tịch UBND ( VHXH ) 01652091944
lmcha.xsonvi@hagiang.gov.vn
8 Lù Thị Dâu Chủ MTTQ xã 0976032331
ltdau.xsonvi@hagiang.gov.vn
9

Hoàng Văn Kính

Chủ tịch HCCB

01658153778 hvkinh.xsonvi@hagiang.gov.vn
10 Lò Thị Nga Chủ tịch HLHPN 01634885081
ltnga.xsonvi@hagiang.gov.vn
11 Hoàng Văn Đông Chủ tịch HND 01636395585
hvdong.xsonvi@hagiang.gov.vn
12 Sùng Mí Hờ Bí thư Đoàn TNCSHCM 0369226824

smho.xsonvi@hagiang.gov.vn

13 Hoàng Văn Tinh

Chỉ huy trưởng Quân sự

0989476749 hvtinh.xsonvi@hagiang.gov.vn
14 Mua Mí Quang Trưởng công an xã 0865984868

 

15 Vương Thế Dậu Công chức VP HĐND- UBND 0966313199
vtdau.xsonvi@hagiang.gov.vn
16 Hoàng Trung HIếu Phó công an xã 0977153513

 

17 Hồ Văn Siều Công chức Tư pháp - Hộ tịch 0975494835
hvsieu.xsonvi@hagiang.gov.vn
18 Nguyễn Quang Dũng Công chức Địa chính - NN-XD&MT phụ trách Nông - Lâm nghiệp và Công tác khuyến nông 01655620535
nqdung.xsonvi@hafgiang.gov.vn
19

Đặng Trường Giang

Công chức Địa chính - NN-XD&MT phụ trách ĐC, GT, XD, TN, MT và XD NTM 01672112882 ldtgiang.xsonvi@hafgiang.gov.vn
20 Hoàng Thị Phung Công chức VP-TK phụ trách VP Đảng ủy và công tác Thống kê 0978667841
htphung.xsonvi@hagiang.gov.vn
21 Sùng Mí Lình Công chức Tư pháp - Hộ tịch kiêm Kế toán 0962147714
smlinh.xsonvi@hagiang.gov.nv
22

Triệu Thị Xìn                                                      

Công chức Văn hóa - Xã hội  phụ trách LĐ-TB&XH 01675372102
ttxin.xsonvi@hagiang.gov.vn
 23  Cam Thanh Hải  Công chức Văn hóa - Xã hội 0868258390 cthai.xsonvi@hagiang.gov.vn

 

 

 

 


Tin khác