Liên kết website

Thống kê truy cập

Tổ chức bộ máy

Danh sách Cán bộ, công chức xã Sơn Vĩ năm 2023

06/06/2023 16:52 235 lượt xem

DANH SÁCH
CÁN BỘ, CÔNG CHỨC XÃ SƠN VĨ
STT Họ và tên  Chức vụ Số điện thoại liên hệ Thư điện tử (Email)
1 Đoàn Minh Quyền Bí thư Đảng ủy xã 0867513338 dmquyen.xsonvi@hagiang.gov.vn
2 Ma Văn Lương PBT TT Đảng ủy kiêm Chủ tịch HĐND xã 0985259174 mvluong.xsonvi@hagiang.gov.vn
3 Lù Văn Lẻng Phó chủ tịch HĐND 0988983337 lvleng.xsonvi@hagiang.gov.vn
4 Thào Mí Sính  Chủ tịch UBND  0868115823 tmsinh.xsonvi@hagiang.gov.vn
5 Hoàng Văn Chức Phó Chủ tịch UBND  0973781706 hvchuc.xsonvi@hagiang.gov.vn
6 Lầu Mí Chả Phó Chủ tịch UBND  0352091944 lmcha.xsonvi@hagiang.gov.vn
7 Lù Thị Dâu Chủ MTTQ xã 0976032331 ltdau.xsonvi@hagiang.gov.vn
8 Hoàng Văn Kính Chủ tịch HCCB 0392622340 hvkinh.xsonvi@hagiang.gov.vn
9 Lò Thị Nga Chủ tịch HLHPN 0334885081 ltnga.xsonvi@hagiang.gov.vn
10 Hoàng Văn Đông Chủ tịch HND 0336395585 hvdong.xsonvi@hagiang.gov.vn
11 Sùng Mí Hờ Bí thư  đoàn TNCSHCM 0369226824 smho.xsonvi@hagiang.gov.vn
12 Hoàng Văn Tinh Công chức Chỉ huy trưởng Quân sự xã 0989476749 hvtinh.xsonvi@hagiang.gov.vn
13 Vương Thế Dậu Công chức VP-TK phụ trách VP HĐND- UBND 0966313199 vtdau.xsonvi@hagiang.gov.vn
14 Hoàng Thị Phung Công chức VP-TK phụ trách VP Đảng ủy và công tác Thống kê 0978667841 htphung.xsonvi@hagiang.gov.vn
15 Lầu Mí Phềnh Công chức VP-TK phụ trách CCHC&VTLT 0396849929 lmphenh.xsonvi@hagiang.gov.vn
16 Triệu Thị Xìn Công chức Văn hóa - Xã hội  phụ trách LĐ-TB&XH 0375372102 ttxin.xsonvi@hagiang.gov.vn
17 Cam Thanh Hải Công chức Văn hóa xã 0868258390 cthai.xsonvi@hagiang.gov.vn
18 Sùng Mí Lình Công chức Tư pháp - Hộ tịch 0962147714 smlinh.xsonvi@hagiang.gov.vn
19 Đặng Trường Giang Công chức Địa chính - NN-XD&MT phụ trách XDNTM 0399026789 dtgiang.xsonvi@hagiang.gov.vn
20 Nguyễn Quang Dũng Công chức Địa chính - NN-XD&MT phụ trách Nông - Lâm nghiệp và Công tác khuyến nông 0355620535 nqdung.xsonvi@hagiang.gov.vn
21 Vũ Mạnh Hiệp Kế toán xã 0394972011 vmhiep.xsonvi@hagiang.gov.vn

Tin khác