Thông tin chỉ đạo điều hành

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ xã lần thứ 5 khoá V, nhiệm kỳ 2020 - 2025

05/10/2020 07:00 19 lượt xem

Ngày 02/10/2020, tại Hội trường Uỷ ban nhân dân xã, Ban Chấp hành Đảng bộ xã khoá V, nhiệm kỳ 2020-2025 tiến hành họp Hội nghị lần thứ 5. Chủ trì Hội nghị các đồng chí Thường trực Đảng uỷ xã. Tham dự Hội nghị có 16/16 đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã. Mời dự có trưởng, Phó các Đoàn thể, Cán bộ công chức xã; Trạm y tế; Đồn Biên phòng Sơn Vĩ; Bí thư Chi bộ.

 Hội nghị đã thảo luận và thống nhất thông qua một số nội dung đã triển khai thực hiện sạu.

       + Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai; Kỷ niệm100 năm Ngày sinh đồng chí Tố Hữu (04/10/1920 – 04/10/2020); Đề cương tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứX

       + Kế hoạch triển khai “Tháng dân vận” năm 2020

       + Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020.

       + Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng 9 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2020

       + Báo cáo quả triển khai thực hiện mô hình hoạt động “Hội nghệ nhân dân gian” 9 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019

       + Báo cáo thực hiện QCDC 9 tháng đầu năm và phương hướng  nhiệm vụ 3 tháng cuối năm  2020

       + Báo cáo xây dựng cơ sở Chính trị vững mạnh 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ  3 tháng cuối năm  2020

         - Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ xã đồng chí Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Kết luận chỉ đạo một số nhiệm vụ trong tâm trong thời gian tới.

         1. Về Kinh tế

         - Tiếp tục rà soát các chỉ tiêu kinh tế-xã hội chưa đạt, để tiếp tục lãnh đạo thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết năm 2020. Chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, phòng chống rét cho đàn gia súc và phòng chống cháy rừng mùa hanh khô.

       2. Xây dựng cơ bản- Xây dựng nông thôn mới

       - Tiếp tục chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công các tuyến đường, nhà văn hóa thôn ( thuộc vốn dự phòng 10%). các tiêu chí đăng ký với năm 2020, duy trì có hiệu quả phong trào “Ngày thứ 7 cán bộ và nhân dân chung tay xây dựng nông thôn mới”.

       3. Về  văn hoá - xã hội

- Chỉ đạo các đơn vị trường học thực hiện các giải pháp tuyên truyền, vận động học sinh đi học đảm bảo tỷ lệ huy động học sinh đến trường và tỷ lệ duy trì sĩ số hàng ngày.

+ Giao cho khối tuyên truyền xã làm nòng cốt tiếp tục vận động học sinh tốt nghiệp THCS đi học học nghề.

- Chỉ đạo làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và giám sát y tế chặt chẽ đối với các đối tượng đang cách ly tập trung.

- Rà soát các hộ gia đình nghèo, cận nghèo có hoàn cảnh khó khăn cần cứu đói trong những tháng cuối năm 2020.

         4. Công tác tài chính

       - Chỉ đạo tăng cường phối hợp với chi bộ Tài chính - Kế hoạch, Chi bộ kho bạc Nhà nước thực hiện tốt công tác thu, chi, ngân sách xã; chi trả các chế độ chính sách cho hộ nghèo, các đối tượng chính sách, bảo trợ xã hội. hoàn thành kế hoạch thu ngân sách nhà nước theo kế hoạch huyện giao.

       5. Về Quốc phòng – An ninh

       - Chỉ đạo Công An, Ban Chỉ huy Quân Sự xã phối hợp với Đồn biên Phòng tăng cường công tác nắm tình hình, tuần tra, kiểm soát bảo vệ đường biên, mốc giới, chủ động triển khai các phương án, kế hoạch bảo vệ biên giới, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, trước, trong và sau khi diễn ra Đại hội Đảng bộ tỉnh.

- Giao cho Hội đồng nghĩa vụ Quân Sự xã tham mưu triển khai làm tốt kế hoạch khám tuyển quân năm 2021.

       6. Về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị

       - Chi đạo các ban ngành đoàn thể, các Chi bộ quán triệt, tuyên truyền và sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp, lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2020

       - Chuẩn bị các nội dung phục vụ đoàn kiểm tra huyện ủy, về  kiểm tra sau Đại hội Đảng bộ xã khóa V, nhiệm kỳ 2015-2020

       - Chỉ đạo triển khai kế hoạch tổ chức phát động "Tháng dân vận" năm 2020 với phương châm "Tháng tình nguyện hướng về cơ sở", "; "Ngày thứ 7 cán bộ và nhân dân chung tay xây dựng nông thôn mới" với những việc làm cụ thể sát với điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị

- Lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức kỳ họp HĐND cuối năm; công tác chuẩn bị Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

- Chỉ đạo MTTQ và các đoàn thể, các chi bộ tiếp tục tuyên truyền công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025; Phối hợp với Hội Người cao tuổi xây dựng văn kiện, chuẩn bị các điều kiện tổ chức Đại hội NCT khóa V, nhiệm kỳ 2021 -2026


Tin khác