THÔNG BÁO

KH thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 12/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống đối với cán bộ, đảng viên, giai đoạn 2021-2025

30/08/2021 10:59 318 lượt xem


Tin khác