Hoạt động MTTQ xã

MTTQ VN xã Sơn Vĩ kiêu gọi cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân ủng hộ lương thực, thực phẩm cho công dân cách ly tập trung do dịch bệnh Covid-19

04/11/2021 09:19 149 lượt xem

MTTQ VN xã Sơn Vĩ kiêu gọi cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân ủng hộ lương thực, thực phẩm cho công dân cách ly tập trung do dịch bệnh Covid-19
Đồng chí Lù Thị Dâu - Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Sơn Vĩ đã trực tiếp xuống trao cho công dân tại các khu cách ly

Hưởng ứng lời kêu gọi của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Mèo Vạc, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Sơn Vĩ đã kiêu gọi các đồng chí Cán bộ, công chức xã, các cơ quan đơn vị, các hợp tác xã, các hộ kinh doanh và nhân dân trên địa bàn xã ủng hộ lương thực, thực phẩm giúp đỡ công dân đang thực hiện cách ly y tế tập trung do dịch bệnh Covid-19. Tổ số lương thực, thực phẩm ủng hộ quyên góp quy ra tiền  là 5.950.000 đồng. Đồng chí Lù Thị Dâu - Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Sơn Vĩ đã trực tiếp xuống trao cho công dân tại các khu cách ly trên địa bàn xã.

 

 

MTTQ xã Sơn Vĩ

Tin khác