Liên kết website

Thống kê truy cập

Tổ chức bộ máy

Thường trực Đảng ủy xã Sơn Vĩ

06/07/2017 00:00 110 lượt xem

Thường trực Đảng ủy xã Sơn Vĩ

 

Số TT Họ và tên  Chức vụ  Điện thoại
1 Sùng Mí Lử Bí Thư Đảng ủy xã 0974223112
2 Ma Văn Lương PBT TT Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã 0985259174
3 Tạ Diên Hoàn Phó Bí Thư tăng cường Đảng ủy xã 0969833335
4 Thào Mí Sính Phó Bí Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã 0868115823

 

 


Tin khác