Thông tin chỉ đạo điều hành

Thường trực HĐND xã: Tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 11 năm 2019

04/12/2019 07:00 87 lượt xem

Ngày 04/12/2019, Thường trực HĐND xã tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 11, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 12 năm 2019. Đồng chí Đặng Văn Khánh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã chủ trì phiên họp.

           Trong tháng 11 năm 2019, Thường trực HĐND xã đã chỉ đạo, điều hành các ban, HĐND và các đại biểu HĐND xã tiếp tục thực hiện các hoạt động giám sát thường xuyên đối với các cơ quan hữu quan trong việc thực hiện các nghị quyết HĐND xã; Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND xã tiến hành giám sát chuyên đề về Công tác thực hiện trồng cây vụ đông, công tác triển khai phòng chống đói rét và dự trữ thức ăn cho đàn  năm 2019. Các đại biểu HĐND xã tiếp tục phối hợp tuyên truyền, phổ biến các nghị quyết kỳ họp thứ 8- HĐND xã khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 và thực hiện giám sát thường xuyên việc triển khai thực hiện nghị quyết của HĐND xã, các chính sách, pháp luật ở địa phương. UBND xã đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tổ chức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của nghị quyết và cơ bản đạt tiến độ theo kế hoạch đề ra;

Tiếp đó, các đại biểu được nghe dự thảo kế hoạch Tổ chức kỳ họp thứ 9-HĐND xã ( kỳ họp thường niên cuối năm 2019 ) nhiệm kỳ 2016 - 2021và báo cáo  kết hoạt động của Hội đồng nhân dân tháng 11 nhiệm vụ tháng 12 năm 2019;

         Kết luận tại phiên họp, Đồng chí Đặng Văn Khánh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã nhấn mạnh nhiệm vụ trong tháng 12 năm 2019, HĐND xã tiếp tục tổ chức các hoạt động kiểm tra, giám sát, khảo sát việc triển khai thực hiện nghị quyết HĐND xã về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019;  Thường trực HĐND, các Ban của HĐND xã triển khai thực hiện các hoạt động giám sát thường xuyên, giám sát chuyên đề theo nghị quyết, kế hoạch đã đề ra; tiếp tục thực hiện tốt quy chế phối hợp hoạt động giữa Thường trực HĐND, UBND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã; thực hiện tốt công tác tiếp công dân theo định kỳ; tiếp nhận, xử lý kịp thời đơn thư khiếu nại của công dân theo thẩm quyền. Đề nghị Thường trực HĐND và UBND xã, các Ban HĐND chuẩn bị tốt công tác tổ chức kỳ họp thứ 9 –HĐND xã dự kiến tổ chức vào cuối tháng 12 năm 2019./.


Tin khác