Thông tin chỉ đạo điều hành

Thường trực HĐND xã Sơn Vĩ: Tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 9 năm 2021

14/09/2021 16:52 13 lượt xem

Ngày 13/9/2021, Thường trực HĐND xã tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 9, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 10 và 3 tháng cuối năm 2021. Đồng chí Ma Văn Lương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã chủ trì phiên họp. Mời dự có các Đ/c: Sùng Mí Lử – Bí thư Đảng ủy xã, Đồng chí Lầu Mí Chả – Phó Chủ tịch UBND xã, Đồng chí: Lù Thị Dâu Chủ tịch ủy ban MTTQVN xã, đồng chí: Lò Thị Nga - Trưởng ban Ban KTXH -HĐND xã, đồng chí: Hoàng Thị Phung - Trưởng ban Ban Pháp chế –HĐND, đồng chí Vương Thế Dậu - Văn phòng HĐND và UBND xã.

Thường trực HĐND xã Sơn Vĩ: Tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 9 năm 2021
Toàn cảnh cuộc họp Thường trực HĐND xã

Trong 9 tháng đầu năm 2021, Thường trực HĐND xã đã chỉ đạo, điều hành các ban HĐND và các đại biểu HĐND xã tiếp tục thực hiện các hoạt động giám sát thường xuyên đối với các cơ quan hữu quan trong việc thực hiện các nghị quyết HĐND xã; Các đại biểu HĐND xã tiếp tục phối hợp tuyên truyền, phổ biến các nghị quyết kỳ họp thứ 11- HĐND xã khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021; kỳ họp thứ nhất – HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 và thực hiện giám sát thường xuyên việc triển khai thực hiện nghị quyết của HĐND xã, các chính sách, pháp luật ở địa phương. UBND xã đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tổ chức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của nghị quyết và cơ bản đạt tiến độ theo kế hoạch đề ra; Tiếp đó, các đại biểu được nghe dự thảo Báo cáo kết quả hoạt động HĐND 9 tháng đầu năm, chương trình công tác tháng 3 tháng cuối năm 2021; dự thảo các kế hoạch giám sát quý III;

Đồng chí Ma Văn Lương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã kết luận giao nhiệm vụ

Kết luận tại phiên họp, Đồng chí Ma Văn Lương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã nhấn mạnh nhiệm vụ trong 3 tháng cuối năm 2021, HĐND xã tiếp tục tổ chức các hoạt động kiểm tra, giám sát, khảo sát việc triển khai thực hiện nghị quyết HĐND xã về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021;  Thường trực HĐND, các Ban của HĐND xã triển khai thực hiện các hoạt động giám sát thường xuyên, giám sát chuyên đề theo nghị quyết, kế hoạch đã đề ra; tiếp tục thực hiện tốt quy chế phối hợp hoạt động giữa Thường trực HĐND, UBND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã; thực hiện tốt công tác tiếp công dân theo định kỳ; tiếp nhận, xử lý kịp thời đơn thư khiếu nại của công dân theo thẩm quyền./.

Thế Dậu

Tin khác