Thông tin chỉ đạo điều hành

UBND xã Sơn Vĩ tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 10 năm 2019

12/11/2019 07:00 72 lượt xem

Ngày 12/11/2019, UBND xã Sơn Vĩ tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 10 năm 2019 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong tháng 10 năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ tháng 11 năm 2019. Đồng chí Thào Mí Sính, Phó Bí thư Đảng ủy- Chủ tịch UBND xã chủ trì. Dự có các đồng chí Lù Văn Lẻng UVBTV Đảng ủy-Phó chủ tịch HĐND xã, Thường trực UBND xã, trưởng các ban, ngành, đoàn thể xã, các đồng chí công chức xã, lãnh đạo 3 đơn vị trường học, Trạm y tế xã.

 Tại phiên họp Đồng chí Hoàng Văn Chức thay mặt TTr. UBND xã thông qua dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH, QPAN trong tháng 11 năm 2019 và nhiệm vụ trong tháng tiếp theo.

         Kết luận tại hội nghị, đồng chí Thào Mí Sính, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã đã biểu dương những kết quả đạt được của tập thể UBND xã trong tháng 11 năm 2019. Đồng thời đồng chí nhẫn mạnh trong tháng tới, Tập thể UBND xã tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ thực hiện tốt các chủ trương chính sách của đảng, pháp luật Nhà nước để đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn. Trong đó tập trung chỉ đạo nhân dân chăm sóc các loại cây ngô vụ đông, phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm, chăm sóc và bảo vệ rừng, Ban quản lý chợ tiếp tục tuyên truyền vận động các tiểu thương vào chợ bán hàng, không lẫn chiếm vỉa hè, lòng đường để bầy bán hàng, tăng cường công tác kiểm tra đôn đốc nhân dân đẩy nhanh tiến độ thực hiện đổ bê tông tuyến đường trục thôn Dìn Phàn Sán – Phe Thán, tăng cường kiểm tra, đôn đốc các hộ làm nhà ở theo chương trình xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ người có công, hộ cựu chiến binh nghèo năm 2019, tích cực tuyên truyền cho nhân dân thực hiện các biện pháp phòng chống đói rét cho đàn gia súc, tích cực thực hiện chương trình thụ tinh nhân tạo cho đàn bò cái sinh sản. Tiếp tục rà soát và có giải pháp trong công tác xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm, chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất đảm bảo cho công tác tổng kết năm, thường xuyên tổ chức vận động học sinh đến trường đảm bảo sĩ số. Trạm y tế thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh, tăng cường giám sát dịch bệnh tại các thôn, giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm. Làm tốt công tác đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn nhất là tuyến biên giới. Duy trì công tác đối ngoại nhằm tăng cường tình hữu nghị giữa nhân dân xã Sơn Vĩ Việt Nam và hai hương Bách Đô, Bách Tỉnh, trấn Điền Bồng - Trung Quốc, góp phần bảo đảm an ninh, quốc phòng trên tuyến biên giới.

 


Tin khác