Liên kết website

Thống kê truy cập

Xây dựng nông thôn mới

Xã Sơn Vĩ thực hiện ngày thứ 7 hướng về nông thôn mới

08/10/2018 00:00 251 lượt xem

Thực hiện sự chỉ đạo của huyện và BTV Đảng uỷ xã Sơn Vĩ, xã Sơn Vĩ đã tổ triển khai chức thực hiện ngày thứ 7 hướng về nông thôn mới.

      Theo kế hoạch sáng thứ 7 ngày 06/10/2018 xã Sơn Vĩ đã huy động cán bộ công chức xã và cán bộ chiến sĩ Đồn biên phòng Lũng Làn và nhân dân thôn Lũng Làn tô chức quét dọn sinh, khơi rãnh thoát nước thải sinh hoạt; phát quang trục đường xương cá tại trung tâm thôn Lũng Làn, đây là những hành động, phần việc cụ thể của cấp uỷ, chính quyền xã trong thực hiện xây dựng nông thôn mới. Đồng thời tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa và trách nhiệm trong việc xây dựng NTM, tạo ra sức lan tỏa mạnh mẽ về chương trình xây dựng nông thôn mới để nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia

một số hình ảnh hoạt động


Tin khác