Thông tin tuyên truyền

Xã Sơn Vĩ tăng cường công tác tuyên truyền cho nhân dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19

02/12/2021 09:43 89 lượt xem

Trong thời gian qua, Cấp ủy chính quyền xã đã chỉ đạo Mặt trận tổ quốc, các ban ngành đoàn thể, công chức văn hóa xã thường xuyên tổ chức đi tuyên truyền lưu động bằng loa di động đến từng thôn về các nội dung, biện pháp thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19 cho nhân dân trên địa bàn xã

Một số hình ảnh hoạt động tuyên truyền của cán bộ, công chức xã

 

 

 

 

Thế Dậu

Tin khác