Thống kê truy cập
Tấm gương người tốt việc tốt
 • Trưởng thôn “ 1 bát cơm 5-6 việc”
  Trưởng thôn “ 1 bát cơm 5-6 việc”
 • Gương điển hình phụ nữ làm kinh tế giỏi xã Sơn Vĩ
  Gương điển hình phụ nữ làm kinh tế giỏi xã Sơn Vĩ
 • Chị Hoa làm kinh tế giỏi
  Chị Hoa làm kinh tế giỏi
 • Đảng viên Vàng Mí Chạ với mô hình chăn nuôi gà đen và lợn sinh sản
  Đảng viên Vàng Mí Chạ với mô hình chăn nuôi gà đen và lợn sinh sản

Asset Publisher