Đại biểu HĐND xã Sơn Vĩ Tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ nhất HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026
Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-HĐND ngày 09/8/2021 của HĐND xã Sơn Vĩ về việc tiếp xúc cử tri của HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Bắt đầu ...

Chị Hoa làm kinh tế giỏi
Trong những năm qua phong trào phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc đã có sức lan tỏa và phát triển sâu...