Liên kết website

Thống kê truy cập

Quyết định Về việc phân công công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND các thành viên UBND và công chức xã Sơn Vĩ, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ký hiệu văn bản 01/QĐ-UBND
Ngày ban hành 09/04/2020
Người ký Thào Mí Sính
Trích yếu
Cơ quan ban hành
Loại văn bản Quyết định
Lĩnh vực
Tệp đính kèm