Quyết định Về việc phân công công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND các thành viên UBND và công chức xã Sơn Vĩ, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ký hiệu văn bản 01/QĐ-UBND
Ngày ban hành 09/04/2020
Người ký Thào Mí Sính
Trích yếu
Cơ quan ban hành
Loại văn bản Quyết định
Lĩnh vực
Tệp đính kèm