Liên kết website

Thống kê truy cập

Nghị quyết Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố Quốc phòng - An ninh năm 2020.

Ký hiệu văn bản 47/NQ-HĐND
Ngày ban hành 09/04/2020
Người ký Đặng Văn Khánh
Trích yếu
Cơ quan ban hành
Loại văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực
Tệp đính kèm