Liên kết website

Thống kê truy cập

Tổ chức bộ máy

Thường trực HĐND xã Sơn Vĩ

06/07/2017 00:00 119 lượt xem

Thường trực HĐND xã Sơn Vĩ

Số TT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại
1 Ma Văn Lương Chủ tịch HĐND 0985259174
2 Lù Văn Lẻng Phó chủ tịch HĐND xã 0988683337
3 Lò Thị Nga Trưởng Ban Ban KTXH - HĐND 0334885081
4 Hoàng Thị Phung Trưởng Ban Ban Pháp Chế 0978667841

 

 


Tin khác