Liên kết website

Thống kê truy cập

Tiếp cận thông tin

Xã Sơn Vĩ cử Cán bộ, công chức tham gia tập huấn về công tác chuyên đề đẩy mạnh cải cách hành chính tại huyện Mèo Vạc

21/09/2023 16:39 1225 lượt xem

Xã Sơn Vĩ cử Cán bộ, công chức tham gia tập huấn về công tác chuyên đề đẩy mạnh cải cách hành chính tại huyện Mèo Vạc

Ngày 21 tháng 9 năm 2023 Cán bộ công chức (CBCC) bộ phận một cửa xã tham gia tập huấn về công tác chuyên đề đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) năm 2023, nội dung chủ yếu tập trung vào quy trình tiếp nhận xử lý hồ sơ từng bước trên hệ thống dịch vụ công quốc gia và dịch vụ công liên thông của tỉnh, qua buổi tập huấn đã nâng cao năng lực cho CBCC bộ phận một cửa xã Sơn Vĩ có những cách làm hay sáng tạo trong việc tiếp nhận giải quyết TTHC trên môi trường điện tử một cách nhanh chóng đầy đủ, đúng hạn theo quy định, đáp ứng nhu cầu giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp trên địa bàn xã.

Lầu Phềnh

Tin khác