Liên kết website

Thống kê truy cập

Thông tin tuyên truyền

Hội nghị tổng kết công tác Mặt trận xã Sơn Vĩ năm 2023

31/12/2023 17:53 32 lượt xem

Ngày 22/12/2023 UBMTTQ xã long trọng tổ chức hội nghị tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác MTTQ năm 2023, triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác MTTQ năm 2024. Về dự và chỉ đạo hội nghị có: Đ.c Đoàn Minh Quyền Bí thư Đảng ủy; Đ.c Ma Văn Lương - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã. Tham dự hội nghị có các đ.c trong BTV Đảng ủy, TT HĐND, lãnh đạo UBND, TT UBMTTQ, trưởng BCTMT, trưởng Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng xã.

Hội nghị tổng kết công tác Mặt trận xã Sơn Vĩ năm 2023
Toàn cảnh HN tổng kết công tác mặt trân xã Sơn Vĩ năm 2023

Báo cáo tổng kết do bà Lù Thị Dâu, Chủ tịch UBMTTQ xã nêu rõ: Thực hiện chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2023, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã phối hợp với các tổ chức thành viên đa dạng hoá các hình thức tập hợp, vận động đoàn kết rộng rãi các tầng lớp Nhân dân, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân.

Thực hiện Hướng dẫn của Ủy ban MTTQ huyện, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã  xây dựng Kế hoạch tuyên truyền năm 2023 và hướng dẫn các  Ban công tác Mặt trận triển khai thực hiện. Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế  - xã hội năm 2023 của xã. Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nướcv.v….

Tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, nắm bắt dư luận, tâm tư nguyện vọng của các tầng lớp Nhân dân, đấu tranh phản bác những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch chống phá Đảng, Nhà nước tạo sự đồng thuận trong việc thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" gắn với “Học tập và làm theo Tư tưởng tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Pháp lệnh thực hiện dân chủ, Luật tín ngưỡng, tôn giáo.v.v... Triển khai thực hiện các nghị quyết, đề án chuyên đề của BCH Đảng bộ huyện và Kết luận số 01 về “Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tham gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2020 - 2025 và những năm tiếp theo”.v.v…

Các tổ chức thành viên đã có nhiều hình thức năng động, sáng tạo thu hút, tập hợp đoàn viên, hội viên, tiếp tục củng cố, tăng cường và nâng cao chất lượng tổ chức, qua đó tập hợp, củng cố, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, hướng các hoạt động về khu dân cư. Động viên đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân tích cực thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, tham gia phát triển kinh tế, thực hiện an sinh xã hội.

Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Vận động Nhân dân chỉnh trang khuôn viên gia đình, giữ gìn vệ sinh, duy trì các tuyến đường hoa, cây xanh, tạo cảnh quan môi trường, sáng - xanh - sạch - đẹp; tham gia mua BHYT, thực hiện nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang và lễ hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.v.v...      Vận động Nhân dân đẩy mạnh sản xuất, tương trợ giúp nhau giảm nghèo, làm giàu hợp pháp, chuyển đổi sản xuấ, cây trồng vật nuôi tăng thu nhập. Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên tiếp tục nhận uỷ thác vay vốn từ Ngân hàng chính sách, Ngân hàng Nông nghiệp  giúp các hội viên phát triển sản xuất. Thực hiện hướng dẫn Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, UBMTTQ xã đã tổ chức tổng kết 20 năm tổ chức ngày hội “Đại doàn kết toàn dân tộc”, hướng dẫn các Ban công tác Mặt trận xây dựng báo cáo tổng kết 20 năm tổ chức Ngày hội "Đại đoàn kết toàn dân tộc" giai đoạn 2003 - 2023 " đã đánh giá kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ triển khai thực hiện trong thời gian tới.

Thực hiện chương trình an sinh xã hội và chăm lo Tết cho người nghèo, nhân dịp tết Nguyên Đán Quý mão; Trung thu 15/8; Ngày hội đại đoàn kết...

Phối hợp triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc", phòng chống tệ nạn xã hội, ma tuý, mại dâm, giải quyết các vướng mắc trong cộng đồng dân cư, gắn với phong trào xây dựng “Khu dân cư 5 không”. Các khu dân cư tích cực triển khai, đăng ký thực hiện nội dung “Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ” theo địa bàn dân cư; Đồng thời thực hiện hương ước, quy ước của xóm v.v..., xây dựng, khu dân cư trong sạch, lành mạnh, không có tội phạm và tệ nạn xã hội.

Triển khai thực hiện Quy định số 124-QĐ/TW ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên. Công tác giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, được Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục triển khai thực hiện.

Thực hiện Quy chế phối hợp công tác với HĐND và UBND xã, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã phối hợp với Thường trực HĐND, UBND xã xây dựng Chương trình phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện NQ số 27 của tỉnh ủy về thực hiện nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Ban Thường trực UBMTTQ xã đã xây dựng Kế hoạch giám sát và phản biện của Ủy ban MTTQ xã. Năm 2023 trực tiếp giám sát Ban công tác Mặt trận 19/19 thôn về việc huy động, quản lý và sử dụng nguồn đóng góp của Nhân dân.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đ.c Đoàn Minh Quyền, Bí thư Đảng ủy đã biểu dương những thành tích mà UBMTTQ xã cùng các thành viên đã đạt được trong năm 2023 đồng thời nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024 UBMTTQ và các tổ chức thành viên cần tập trung nỗ lực phấn đấu thực hiện:

1. Tăng cư­ờng công tác tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tuyên truyền vận động Nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước, trọng tâm là thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương năm 2024. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phát huy dân chủ, tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước: kỷ niệm 79 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9, kỷ niệm 94 năm ngày truyền thống của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.v.v…

2. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các phong trào, các cuộc vận động, trọng tâm là triển khai thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào “Xây dựng khu dân cư 5 không”. Vận động Nhân dân thực hiện hương ước, nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang, vệ sinh, môi trường, tham gia mua BHYT, xây dựng “Gia đình văn hoá”, “thôn văn hoá”.v.v...; thực hiện tháng cao điểm vì người nghèo, vận động ủng hộ quỹ “Vì người nghèo”, hỗ trợ giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời tổ chức tốt Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc nhân kỷ niệm 94 năm ngày truyền thống của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2024).

3. Tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền:

- Tiếp tục phối hợp với Thường trực HĐND, UBND xã thực hiện Quy chế phối hợp và Chương trình phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, chấp hành pháp luật, kỷ cương. Phối hợp giám sát theo kế hoạch của Thường trực HĐND xã, tổ chức tốt các hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp HĐND xã; đồng thời tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri, nguyện vọng chính đáng, dư luận của các tầng lớp Nhân dân phản ảnh tới các cấp chính quyền.

- Tiếp tục triển khai thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội và việc tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Phối hợp tổ chức tốt hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy chính quyền với MTTQ và các đoàn thể chính trị và nhân dân. Tiếp tục thực hiện tốt Quy định số 124 ngày 02/2/2018 của Ban Bí thư về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt, cán bộ, đảng viên.

- Tiếp tục thực hiện tốt Luật dân chủ ở cơ sở, công tác tiếp dân và xử lý đơn thư của công dân. Thường xuyên củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư xây dựng cộng đồng, làm tốt công tác hòa giải ở cơ sở.

4. Quan tâm theo dõi, nắm tình hình các tôn giáo; giúp đỡ, tạo điều kiện để các tôn giáo hoạt động đúng pháp luật và giáo luật. Phối hợp với các cơ quan hữu quan giải quyết các vấn đề tôn giáo phát sinh; động viên đồng bào các dân tộc tích cực tham gia vào các phong trào thi đua yêu nước. Tổ chức thành công Đại hội MTTQ xã nhiệm kỳ 2024-2029, tiến tới Đại hội MTTQ Việt Nam huyện.

5.  Làm tốt công tác tổng kết các phong trào thi đua, bám sát các chỉ tiêu thi đua, kịp thời biểu dương khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận năm 2024; tạo sự lan tỏa và nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt. Tuyên truyền nhân dân chuẩn bị tốt mọi điều kiện cho sản xuất vụ xuân. Động viên con em đủ điều kiện sẵn sàng nhập ngũ năm 2024.

Thế Dậu

Tin khác