Liên kết website

Thống kê truy cập

Thông tin tuyên truyền

Xã Sơn Vĩ tổ chức lễ ra mắt mô hình “Dòng họ Lầu tự quản về ANTT”

01/11/2022 10:35 3130 lượt xem

Xã Sơn Vĩ tổ chức lễ ra mắt mô hình “Dòng họ Lầu tự quản về ANTT”
Các thành viên dòng họ Lầu ra mắt mô hình

Ngày 28/10/2022 tại thôn Trà Mần, xã Sơn Vĩ; UBND xã tổ chức lễ ra mắt mô hình “Dòng họ Lầu tự quản về ANTT” tại thôn Trà Mần nhằm tuyên truyền, vận động những thành viên trong dòng họ thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước; Các Chỉ thị, Nghị quyết của địa phương; Phát huy sức mạnh tổng hợp của quần chúng nhân dân trong việc bảo vệ an ninh trật tự của địa phương,  góp phần thực hiện thắng lợi chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Sơn Vĩ đồng thời để giữ gìn và phát huy thuần phong mỹ tục, đề cao các chuẩn mực đạo đức và phong tục tập quán tốt đẹp của dòng họ, phát triển các giá trị văn hóa độc đáo, xây dựng đời sống văn hóa văn minh, lành mạnh và tiến bộ xã hội, phát huy tình làng, nghĩa xóm, đoàn kết, tương thân, tương ái, hỗ trợ giúp đỡ nhau trong cộng đồng dân cư. Thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Từ đó các thành viên trong dòng họ tích cực tham gia các phong trào Ông, Bà, Cha, Me mẫu mực; con cháu thảo hiền giúp đỡ nhau phát triển kinh tế nâng cao thu nhập xóa đói giảm nghèo. Góp phần xóa bỏ những mâu thuẫn, bức xúc và các phong tục, tập quán lạc hậu phát huy giá trị truyền thống văn hóa, đạo lý con người Việt Nam, thực sự có ý nghĩa giáo giục sâu sắc và làm hạn chế các diễn biến tiêu cực trong dòng họ. Đặc biệt phối hợp cùng cấp ủy chính quyền địa phương tuyên truyền giáo dục các thành viên không vi phạm pháp luật và mắc các tai tệ nạn xã hội, mỗi thành viên trong dòng họ là tấm gương sáng để con cháu và các thành viên trong dòng họ khác noi theo.

Thế Dậu

Tin khác