Liên kết website

Thống kê truy cập

Tin tức - Sự kiện

CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN XÃ SƠN VĨ

31/10/2022 17:15 302 lượt xem

CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN XÃ SƠN VĨ
Đ/c: Nguyễn Gia Vịnh – Phó Trưởng Phòng nội vụ huyện Mèo Vạc kiểm tra công tác cải cách hành chính tại xã Sơn Vĩ

Ngày 13 thang 7 năm 2022 đoàn công tác cải cách hành chính huyện Mèo Vạc đã đến kiểm tra công tác cải cách hành chính và công tác văn thư lưu trữ tại UBND xã Sơn Vĩ, do Ông Nguyễn Gia Vịnh – Phó Trưởng Phòng nội vụ huyện Mèo Vạc là trưởng đoàn, qua công tác kiểm tra công tác cải cách hành chính và công tác văn thư lưu trữ, đoàn kiểm tra đánh giá cao tinh thần làm việc của cơ quan, nhất là bộ phận một cửa của xã, trong 6 tháng đầu năm 2022 bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa của xã Sơn Vĩ đã tiếp trên 2000 lượt công dân, chủ yếu trong các lĩnh vực tư pháp là 900 lượt, lĩnh vực lao động thương binh và xã hội là 700 lượt, lĩnh vực địa chính là 200 lượt…..Sau kiểm tra đoàn công tác đã chỉ ra các tồn tại hạn chế trong công tác cải cách hành chính và công tác văn thư lưu trữ cụ thể; thứ nhất là: Đề nghị Cấp ủy, chính quyền xã phải tiếp tục quan tâm chỉ đạo một cách toàn diện và quyết liệt hơn nữa trong công tác cải cách hành chính và công tác văn thư lưu trữ, ban hành kịp thời, đầy đủ bổ sung các chương trình, kế hoạch còn thiếu, đảm bảo 6 tháng cuối năm 2022 đạt và vượt các chỉ tiêu cải cách hành chính đưa ra từ đầu năm. Thứ hai là: Tiếp tục quan tâm đầu tư trang thiết bị cho công tác văn thư lưu trữ, như là bố trí kho lưu trữ tài liệu, mua sẵm giá sắt, tủ sắt, các cặp lưu tài liệu… phục vụ tốt công tác lưu trữ văn thư và tra cứu văn thư sau này; thứ ba là: Đề nghị cán bộ, công chức xã tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cải cách hành chính trên địa bàn xã, tự nghiên cứu học tập để nâng cao trình độ khoa học công nghệ, giúp đỡ, hướng dẫn người dân tạo tài khoản công trực tuyến, để hướng tới giao dịch trực tuyến trên cổng dịch vụ công Quốc gia và phục vụ cho công tác chuyển đổi số giao đoạn 2021 – 2030 của xã Sơn Vĩ./.

Lầu Mí Phềnh

Tin khác