Liên kết website

Thống kê truy cập

Tin tức - Sự kiện

HĐND xã Sơn Vĩ tổ chức Kỳ họp thứ Chín năm 2023

31/12/2023 17:15 27 lượt xem

Ngày 30/12/2023, HĐND xã Sơn Vĩ, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ Chín, kỳ họp thường lệ cuối năm 2023. Dự kỳ họp có đồng chí Đoàn Minh Quyền, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy xã.

HĐND xã Sơn Vĩ tổ chức Kỳ họp thứ Chín năm 2023
Đồng chí Đoàn Minh Quyền, Ủy viên Ban Thường vụ, Bí thư Đảng ủy xã phát biểu tại kỳ họp

Tại kỳ họp lần này, HĐND xã Sơn Vĩ sẽ xem xét thảo luận các báo cáo của UBND xã về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội; về tình hình thực hiện dự toán thu chi ngân sách; báo cáo hoạt động của thường trực, các ban HĐND xã trong năm 2023, chương trình hoạt năm 2024; kết quả hoạt động giám sát của hội đồng nhân dân xã năm 2023; thông báo của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã về công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2023. Đồng thời, tại kỳ họp đã nghiên cứu báo cáo xem xét việc trả lời một số ý kiến kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 và trao đổi làm rõ một số nội dung liên quan đến ý kiến kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền của các tổ chức cơ quan đơn vị trên địa bàn.

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, đồng chí Đoàn Minh Quyền, Ủy viên Ban Thường vụ, Bí thư Đảng ủy xã đã biểu dương những kết quả đã đạt được trong năm 2023.  Đồng thời, để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội trong năm 2024, đồng chí đề nghị thời gian tới Thường trực HĐND, UBND xã cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, quán triệt sâu sắc kịp thời các quan điểm, chủ trường của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị của địa phương tới cán bộ, đảng viên và Nhân dân; tạo sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, đồng thuận của Nhân dân trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ. Tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp trong phát triển kinh tế - xã hội đặc biệt là các nhiệm vụ trong thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia; phát triển các ngành nghề tạo việc làm cho người lao động. Đồng thời, đề nghị HĐND xã cần tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế đã nêu trong báo cáo của HĐND và UBND xã; chỉ đạo giải quyết kịp thời, hiệu quả ý kiến, kiến nghị của cử tri. Đại biểu HĐND xã tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong việc chấp hành pháp luật, tăng cường hoạt động giám sát thường xuyên ở cơ sở, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra trong năm 2024.

Sau 1/2 ngày làm việc, với tinh thần trách nhiệm cao, các đại biểu đã biểu quyết 100% thông qua 07 Nghị quyết của HĐND xã về mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2024; dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán thu, chi ngân sách xã và phương án phân bổ ngân sách xã năm 2024; kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2024 của HĐND xã và Nghị quyết thành lập đoàn giám sát chuyên đề của HĐND xã về thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn xã./.

 

Thế Dậu

Tin khác