Tin tức - Sự kiện

Hội nghị tổng kết công tác giáo năm 2020-2021 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ giáo dục năm 2021-2022

24/08/2021 09:18 19 lượt xem

      Chiều ngày 23/8/2021, UBND xã Sơn Vĩ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác giáo dục 2020-2021 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác giáo dục năm 2021-2022. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có Đồng chí Phàn Quảy Vảng- UV BTV Huyện ủy – Phó Chủ tịch HĐND huyện và các thành viên của tổ công tác phụ trách xã. Thành phần tham gia gồm: Lãnh đạo Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND xã, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và trưởng các đoàn thể – tổ chức chính trị, cán bộ công chức xã; lãnh đạo 3 đơn vị trường học, lãnh đạo trạm y tế xã và trưởng thôn 19/19 thôn.

Hội nghị tổng kết công tác giáo năm 2020-2021 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ giáo dục năm 2021-2022
Đ/c Thào Mí Sính- Chủ tịch UBND xã khai mạc Hội nghị

Tại chương trình Hội nghị, Ông Nguyễn Hải Hà Hiệu trưởng trường PTDT BT Tiểu học xã Sơn Vĩ báo cáo kết quả công tác năm học 2020-2021 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm học 2021-2022. Sau nội dung báo cáo, các đại biểu phát biểu ý kiến, thảo luận.  Hội nghị đã được đồng chí Phàn Quảy Vảng- UV BTV Huyện ủy – Phó Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo và định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong năm học 2021 – 2022.

Đồng chí Phàn Quảy Vảng- UV BTV Huyện ủy – Phó Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Năm học 2020 – 2021 được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Huyện ủy- HĐND-UBND huyện, tổ công tác phụ trách xã, cấp uỷ Đảng chính quyền địa phường, Phòng GD& ĐT huyện, sự nỗ lực của tập thể giáo viên ba trường đó hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, duy trì và phát triển các ngành học, cấp học.

+ Tổng số trẻ 5 tuổi vào mẫu giáo: 228/228 so với kế hoạch đạt: 100 %

+ Tổng số trẻ 6 tuổi: 182/182 = 100% so với kế hoạch đạt 100%

+ Tổng số 6 -> 10 tuổi: 811/811 = 100%

+ Tỷ lệ 11 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học lớp 6: 124/124 đạt 100%.

+ Huy động 6 – 14 tuổi đi học đạt: 1224/12499 = 98,32%.

+ Đảm bảo tiêu chí và công nhận XMC, Phổ cập giáo dục của xã năm 2020.

Chất lượng chuyển lớp cuối năm:

- Trường Mầm Non: đạt 228/228 = 100 % (5 tuổi)

- Trường Tiểu học:  798/829 = 96,2%

- Trường THCS :  386/411 =  93,9 %

+ Tổng HS hoàn thành tốt ( HS giỏi ) = 92 HS (TH= 91, THCS : 1)

+ HS tiên tiến: 60 (THCS =60)

+ Mẫu giáo đạt Bé chăm - Bé ngoan: 120 cháu

+ Giáo viên giỏi cấp tỉnh:  3 Đ/C (MN: 0 ; TH: 2 Đ/C; THCS: 01 Đ/C)

+ Giáo viên giỏi cấp huyện 10 đ/c (MN: 03 Đ/C; TH: 03 Đ/C; THCS: 04Đ/C

Đ/C ), GV giỏi cấp trường 54 Đ/C (MN : 10 Đ/C; TH : 35 Đ/C; THCS : 9 Đ/C ).

           Nhiệm vụ trọng tâm năm học 2021-2022:

Tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ giáo dục, củng cố vững chắc kết quả chống mù chữ và Phổ cập giáo dục tiểu đã được công nhận, đảm bảo các tiêu chí công nhận.

Làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục, đẩy mạnh phong trào học tập. Huy động trẻ 0-2 tuổi đi học, 3 -> 5 tuổi, 6- 14 tuổi đến trường đạt, vượt chỉ tiêu, kế hoạch giao.

Thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào lớn trong ngành. Tiếp tục thực hiện đổi mới cách thức quản lý trường học; chủ động, sáng tạo trong quản lý chất lượng giáo dục, tăng cường đầu tư và tu sửa CSVC nhà lớp học. Đổi mới công tác thanh tra, kiểm tra chất lượng giáo dục các ngành học, cấp học. Nâng cao chất lượng dạy và học.

 Phong trào học sinh, tỉ lệ huy động

 - Huy động trẻ 0 - 2 tuổi đi học đạt 3->5%, 3-5 tuổi đạt 94%. Độ tuổi 5 tuổi đi học đạt: 100%

- Huy động tỷ lệ 6 -14 tuổi đến trường đạt từ  98,2%  trở lên      

- 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100%, 6- 10 tuổi đi học đạt 100%

- Huy động 98 - 100% học sinh tốt nghiệp tiểu học vào học THCS.

- Học sinh tuổi hoàn thành chương trình tiểu học đi học THCS đạt 100% , 11-14 tuổi đi học đạt 98,5%.

- Huy động học sinh tốt nghiệp THCS đi học THPT và học nghề đạt 70% trở lên.

- Tỷ lệ duy trì sĩ số hàng ngày đạt 95% trở lên.

Chất lượng giáo dục

- Chất lượng trẻ 5 tuổi đủ điều kiện vào lớp 1 đạt 100%.

- Chất lượng chuyển lớp cuối năm, HTCTTH đạt 95% và tôt nghiệp THCS đạt 93% trở lên.

- Phấn đấu 100% CBGV hoàn thành nhiệm vụ được giao, không có giáo viên vi phạm kỷ luật.

Kết thúc Hội nghị, Đồng chí Thào Mí Sính – Chủ tịch UBND xã  phát biểu kết luận và chỉ đạo các nhiệm vụ đối với công tác giáo dục năm học 2021-2022. Đồng thời tổ chức ký cam kết thực hiện nhiệm giữa lãnh đạo các đơn vị trường học, trưởng thôn với Chủ tịch UBND xã

Đ/c Thào Mí Sính- Chủ tịch UBND xã trao giấy khen cho cán bộ, giáo viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2020 - 2021

Thế Dậu

Tin khác