Liên kết website

Thống kê truy cập

Tin tức - Sự kiện

Kỳ họp thứ Bảy (Chuyên đề) HĐND xã Sơn Vĩ khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026

31/07/2023 10:51 37 lượt xem

Ngày 27/4/2023, HĐND xã Sơn Vĩ đã tổ chức Kỳ họp thứ Bảy ( Chuyên đề), khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Dự có đồng chí Đoàn Minh Quyền, Bí thư Đảng ủy xã.

Kỳ họp thứ Bảy (Chuyên đề)  HĐND xã Sơn Vĩ khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026
Đ/c Ma Văn Lương, Chủ tịch HĐND xã khai mạc kỳ họp

Kỳ họp xem xét 06 tờ trình của Thường trực HĐND và UBND xã. về việc miễn nhiệm và bãi nhiệm đại biểu HĐND xã khoá XX nhiệm kỳ 2021 – 2026, miễn nhiệm chức danh ủy viên UBND xã khoá XX nhiệm kỳ 2021 – 2026 và tờ trình bầu bổ sung chức danh UV UBND xã khoá XX nhiệm kỳ 2021-2026; Thông qua Tờ trình V/v đề nghị phê duyệt chủ truơng đầu tư công trình sửa chữa, cải tạo đường bê tổng liên thôn Dìn Phàn Sán đi thôn Phe Thán năm 2023

          Kỳ họp thứ Bảy ( chuyên đề ) -HĐND xã Sơn Vĩ khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã thống nhất và biểu quyết thông qua 5 Nghị quyết, gồm:

1. Nghị quyết Miễn nhiệm đại biểu HĐND xã khoá XX nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với ông Mua Mí Quang, Trưởng công an xã.

2. Nghị quyết bãi nhiệm đại biểu HĐND xã khoá XX nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với ông Hạ Mí Tủa và bà Ma Thị Nguyệt.

3. Nghị quyết bãi nhiệm đại biểu HĐND xã khoá XX nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với ông Hạ Mí Tủa và bà Ma Thị Nguyệt.

4. Nghị Quyết Miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND xã khoá XX nhiệm kỳ 2021-2026.

5. Nghị quyết xác nhận kết quả bầu chức danh Ủy viên UBND xã xã khoá XX nhiệm kỳ 2021-2026.

6. Nghị quyết V/v phê duyệt chủ truơng đầu tư sửa chữa, cải tạo đường bê tổng liên thôn Dìn Phàn Sán đi thôn Phe Thán năm 2023

Các đồng chí lãnh đạo xã chúc mừng đồng chí tân Ủy viên UBND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026

Thế Dậu

Tin khác