Thông tin chỉ đạo điều hành

Thường trực HĐND xã Sơn Vĩ: Tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 10 năm 2020

23/10/2020 07:00 13 lượt xem

Ngày 22/10/2020, Thường trực HĐND xã tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 10, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2020. Đồng chí Đặng Văn Khánh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã chủ trì phiên họp. Mời dự có Đ/c Phàn Quảy Vảng, phó chủ tịch HĐND huyện cùng các đồng chí Thường trực HĐND xã Xín Cái, xã Thường Phùng.

 Trong tháng 10 năm 2020, Thường trực HĐND xã đã chỉ đạo, điều hành các ban HĐND và các đại biểu HĐND xã tiếp tục thực hiện các hoạt động giám sát thường xuyên đối với các cơ quan hữu quan trong việc thực hiện các nghị quyết HĐND xã; Các đại biểu HĐND xã tiếp tục phối hợp tuyên truyền, phổ biến các nghị quyết kỳ họp thứ 9- HĐND xã khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 và thực hiện giám sát thường xuyên việc triển khai thực hiện nghị quyết của HĐND xã, các chính sách, pháp luật ở địa phương. UBND xã đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tổ chức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của nghị quyết và cơ bản đạt tiến độ theo kế hoạch đề ra;

Tiếp đó, các đại biểu được nghe dự thảo Báo cáo kết quả hoạt động HĐND tháng 10, chương trình công tác tháng 11 năm 2020; dự thảo các kế hoạch giám sát quý IV; dự thảo kế hoạch tiếp xúc đối thoại quý IV; dự thảo kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 11- HĐND xã năm 2020; dự thảo kế hoạch giám sát quý IV của Ban kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân xã; dự thảo kế hoạch giám sát quý IV của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân xã.

Kết luận tại phiên họp, Đồng chí Đặng Văn Khánh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã nhấn mạnh nhiệm vụ trong tháng 11 năm 2019, HĐND xã tiếp tục tổ chức các hoạt động kiểm tra, giám sát, khảo sát việc triển khai thực hiện nghị quyết HĐND xã về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020;  Thường trực HĐND, các Ban của HĐND xã triển khai thực hiện các hoạt động giám sát thường xuyên, giám sát chuyên đề theo nghị quyết, kế hoạch đã đề ra; tiếp tục thực hiện tốt quy chế phối hợp hoạt động giữa Thường trực HĐND, UBND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã; thực hiện tốt công tác tiếp công dân theo định kỳ; tiếp nhận, xử lý kịp thời đơn thư khiếu nại của công dân theo thẩm quyền./.


Tin khác